REZULTATELE PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de execuție de muzeograf gradul II Secția Relații cu Publicul-Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul

De 12/04/2019Anunturi

 

 

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A ROMÂNIEI

 

REZULTATELE PROBEI SCRISE

la concursul organizat pentru ocuparea postului  vacant  de execuție de muzeograf gradul II  Secția Relații cu Publicul-Compartimentul de Educație Muzeală, Marketing Cultural, Relații cu Publicul

 

Având în vedere prevederile art.30 al.(3) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, comisia de concurs comunică următoarele rezultate ale probei scrise:

 

Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Postul vacant pentru care candidează Secţia Punctajul probei scrise Rezultatul probei scrise

 

1 BOLOȘ ALEXANDRU-VASILE Muzeograf gradul II Secția Relații cu Publicul ABSENT ABSENT
2 COJOCARU IULIA-IOANA

 

Muzeograf gradulII Secția Relații cu Publicul 64,33 ADMIS
3 DRĂGHICI IOHANA-CRISTINA Muzeograf gradul II Secția Relații cu Publicul ABSENT ABSENT
4 DUMITRU MIHAELA – RALUCA Muzeograf gradul II Secția Relații cu Publicul 62,5 ADMIS

 

5 GRUMEZA ANDREI Muzeograf gradul II Secția Relații cu Publicul 90 ADMIS

 

6 LAZĂR ADELA – FILOFTEIA Muzeograf gradul II Secția Relații cu Publicul 55 ADMIS
7 LUPEȘ ADRIAN – EMANUEL Muzeograf gradul II Secția Relații cu Publicul 72 ADMIS
8 RENETTI CARMEN-PATRICIA Muzeograf gradul II Secția Relații cu Publicul 85 ADMIS
9 TIȚA DIANA- ELENA Muzeograf gradul II Secția Relații cu Publicul 75

 

ADMIS

 

Candidații nemulțumiți de rezultatele obținute pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului probei scrise, conform art.31 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, respectiv  data  de 15.04.2019, până la ora 11.00.

Contestațiile se depun la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor, Chiriță  Nicoleta – referent de specialitate – Compartimentul Resurse Umane și Salarizare.

Interviul va avea loc în data de 17.04.2019, ora 10.00.

Afișat astăzi: 12.04.2019,  la sediul Muzeului Național de Istorie a României și pe pagina de internet a instituței www.mnir.ro (secțiunea anunturi)

Chiriță Nicoleta – secretar al comisiei de concurs

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vara)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România