Solicitarea informațiilor

Formulare tipizate

Responsabil pentru primirea solicitărilor:

 

Adela Stan

Șef secție
Secția  Relații Publice și Marketing Cultural
Telefon: 021 313 19 25
E-mail: relatiipublice@mnir.ro, pr.mnir@gmail.com